คำแนะนำจากแพทย์ในการเลือกเครื่อง CPAP ของคุณคือ
จำเป็นหรือไม่ เครื่องที่คุณต้องการจะมีฟังก์ชั่นในการปรับแรงดันให้โดยอัตโนมัติตามการหายใจในแต่ละครั้ง
คุณต้องการระบบทำความชื้น (Humidifier) หรือไม่
จำเป็นหรือไม่ เครื่องของคุณจะต้องมีน้ำหนักเบากว่า 2 kg.
จำเป็นหรือไม่ เครื่องของคุณควรจะรวมตัวแปลงไฟอยู่ภายในตัวเครื่อง
จำเป็นหรือไม่ เครื่องของคุณควรจะมีระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อแสดงข้อมูลรายวัน
จำเป็นหรือไม่ เครื่องของคุณจะต้องมีท่อแบบควบคุมอุณหภูมิ (Heated Tube)
It’s important to take sleep apnea seriously. Start by completing this clinically-developed
quiz to see if you might be at risk.